chto to temka gructit bez ынырга, bez ego legkogo chinizma i ymora
ынырга - poradyite commentami:улыб:
a Pelevin opiat foto za)l(al:улыб: